Kim UY 118 GKS 80/12 (Đức)

Kim Đức chất lượng cao

Kim Đức chất lượng cao

Đây là thông số kỹ thuật