K9192 Set 12 ruột bút bay vẽ vải bay màu khi ủi, 3 màu trắng-xanh-đỏ

Set 12 bút bay vẽ vải bay màu khi ủi

Có màu như ảnh: trắng, xanh, đỏ, đen

Set 12 bút bay vẽ vải bay màu khi ủi Có màu như ảnh: trắng, xanh, đỏ, đen

Riêng màu trắng thích hợp dùng trên vải đen, lưu ý do trên nền đen tối màu nên bút không hiện màu lên liền mà khoảng 30s sau mới xuất hiện màu trắng, việc này không ảnh hưởng đến quy trình vẽ cắt vải nhiều nên các bạn yên tâm

Màu sắc hiện rõ ràng, chỉ cần ủi nhẹ là mất màu

Vệ sinh, tiện lợi

Riêng màu trắng thích hợp dùng trên vải đen, lưu ý do trên nền đen tối màu nên bút không hiện màu lên liền mà khoảng 30s sau mới xuất hiện màu trắng, việc này không ảnh hưởng đến quy trình vẽ cắt vải nhiều nên các bạn yên tâm

Màu sắc hiện rõ ràng, chỉ cần ủi nhẹ là mất màu

Vệ sinh, tiện lợi