Chân vịt máy 1 kim P351 (24983)

Chân vịt bẻ lai hay ghép gấp mí dùng cho máy công nghiệp 1 kim